Sociaal en intercultureel werk

Image

De wereld is in beweging

Wij begrijpen wat het betekent om in een ander land te gaan wonen en opnieuw te beginnen. Een deel van de nieuwkomers kan vrij makkelijk zijn weg vinden in Nederland, terwijl anderen veel moeilijkheden en obstakels op hun weg ervaren. Dit kan verder problemen opleveren voor die persoon, zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel. Met ons sociaal programma willen we deze problemen voorkomen en de nieuwkomers helpen om hier een ​​goede start te maken. Een goede start betekent: weten hoe verschillende dingen werken in een nieuwe omgeving, leren en gebruiken van de Nederlandse taal, actief zijn in de samenleving, je sociale netwerk en persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen. Dat is wat we in het Globaal Dorp onder "integratie" verstaan. Het merendeel van de nieuwkomers doet zijn best om te integreren en het is jammer dat ze niet altijd ondersteund worden wanneer ze hulp bij dat proces nodig hebben. En voor degenen die, om verschillende redenen, hun integratieproces uitstellen hopen we een bron van motivatie te zijn om met dat proces te beginnen.

Het sociale programma in het Globaal Dorp is een proactief ondersteuningsprogramma voor nieuwkomers in Eindhoven. Echter, iedereen die het programma van het Globaal Dorp interessant voor zijn/haar eigen ontwikkeling en vrijwilligerswerk vindt, is meer dan welkom. Interactie tussen mensen die in Eindhoven zijn geboren of opgegroeid en degenen die hier zijn komen wonen is de voorwaarde voor een succesvolle integratie.

Image

Taal

De Nederlandse taal is niet gemakkelijk. We begrijpen dat soms de prijzen voor de taalcursussen, de uren dat de lessen worden gegeven of hoe ze zijn georganiseerd, moeilijke obstakels zijn om te overwinnen. Het Globaal Dorp werkt samen met het initiatief "New In NL" (www.facebook.com/newinnl) dat een taalcursus Nederlands ontwikkelde. Met zijn betaalbare prijs, flexibele uren en vriendelijke docenten maakt onze taalcursus het leren van Nederlands interessant en toegankelijk voor iedereen.

Wij bieden de cursussen op niveau A1 en A2 en naast de reguliere lessen nemen de leerlingen deel aan gratis conversatielessen. Op die manier kunnen ze onmiddellijk in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben en ze zullen zich meer ontspannen voelen om het Nederlands in het dagelijks leven te spreken. Alle andere activiteiten van het Globaal Dorp stimuleren het gebruik en het leren van de Nederlandse taal.

Image

Ontmoeting

Het Globaal Dorp is een plek van waaruit je de stad Eindhoven en haar bewoners kunt leren kennen. Wij begrijpen dat zelfs voor Nederlandse mensen het moeilijk is om grip te krijgen op alle regels en bureaucratie. De nieuwkomers, vooral degenen die de Nederlandse taal niet spreken of die een zeer klein netwerk van vrienden, familie of collega's hebben, komen erg vaak in de problemen. Goed op de hoogte zijn, voorkomt dat je problemen krijgt en maakt je onafhankelijk.

Dit deel van ons programma helpt bij het leren kennen van de instellingen, cultuur, regels, gewoonten, rechten en plichten. Tijdens de workshops, presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten of georganiseerde bezoeken en rondleidingen in de stad, geven professionals en mensen uit de stad jou meer informatie en delen hun ervaringen op het gebied van bijvoorbeeld de Nederlandse geschiedenis, de politiek, belastingen en werkgelegenheid, gezondheid, sociale diensten, onderwijs etc.

Je bent van harte welkom om met uw eigen ideeën en vragen te komen en we zullen samen met jou op zoek gaan naar de beste manier om je vraag te beantwoorden. Door je eigen ervaringen te delen, kun je anderen helpen. Neem contact met ons op via

Image

Ondersteuning

Wij helpen je om je bestemming te kiezen en je voor te bereiden op de reis. Jij rijdt. We zitten in de auto en als je niet zeker bent of je nog wel op het juiste spoor zit, kun je ons vragen om hulp. Wanneer je de gekozen bestemming bereikt hebt, ga je alleen verder. In het beste geval heb je ons niet meer nodig om met je mee te reizen, maar je kunt ons een lift geven als je ons op straat ziet met een kapotte fiets.

Het ondersteuningsprogramma van het Globaal Dorp helpt onze vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten hun doelen te definiëren en te bereiken. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: Wat wil ik bereiken/veranderen? Hoe kan ik het realiseren? en Met welk resultaat ben ik tevreden? De bestemmingen/doelen kunnen verschillend zijn voor elke persoon, bijv. het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, emotioneel sterker worden, structuur in het dagelijks leven brengen, je thuis voelen, een ​​goede beslissing nemen, enz.

De Globaal Dorpteamleden hebben waardevolle ervaring vanuit hun eigen integratie in de Nederlandse samenleving. Kennismaking met je nieuwe omgeving en het vinden van je plek is veel makkelijker als er mensen in de buurt zijn die je kunnen helpen. Dus aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen via om een afspraak te maken. Soms is alleen een kort gesprek met iemand die je kunt vertrouwen en die een paar goede vragen kan stellen, al genoeg om je situatie duidelijk te krijgen en je in staat te stellen om verder te gaan.

Alle contacten zijn zeer vertrouwelijk.

Image

Vrijwilligerswerk

Bijna alle Nederlanders hebben het ooit gedaan in hun leven. Door het doen van vrijwilligerswerk ontwikkel je je vaardigheden, ontmoet je mensen en creëer je kansen voor een betaalde baan. Je draagt bij aan de samenleving en je helpt andere mensen. Het is een belangrijk onderdeel van je CV. Je krijgt respect voor wat je doet en persoonlijke voldoening.

In het Globaal Dorp zijn er veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen: organiseren van activiteiten, ontwikkelen van je eigen initiatieven, promotie, administratie, technisch onderhoud, geven van Nederlandse lessen etc. Als je een of meer dingen die hier genoemd zijn wilt doen, of als je nog niet weet wat je wilt doen, neem dan contact met ons op via .

In samenwerking met andere partners kun je vrijwilligerswerk doen in je buurt of bij een andere organisatie of instelling. In ieder geval worden de vrijwilligers begeleid en ondersteund door professionals.